UCIECZKA

Idę przez las
Przez las
Nie dbam o czas

Idę przez las
Przez las
Chaszcze tną mi twarz

Idę boso
Potykając się
Całą noc

Komary ostrą tną
Widzą co chcą
I walczą o to
Bez przerwy

Tylko ja
Uciekam głęboko
W las

LESZEK LESIAK STĘPIEŃ