Autor

Michal76

Średnia ocena 9 (430)

758

https://www.youtube.com/watch?v=EbFxfJHOkZ4
Wyszukaj wiersz
Wierszy: 758
Tytuł Średnia ocena Kategoria Komentarzy
Pudełka zadań Średnia ocena 7 (3) Inne 1
Powrót z daleka Średnia ocena 10 (2) Inne 2
Musimy płynąć Średnia ocena 10 (3) Życie 3
Mijany człowiek Średnia ocena 8 (4) Inne 3
Poeta z agencji Średnia ocena 10 (4) Inne 4
Fale Średnia ocena 10 (3) Inne 3
Pusty peron Średnia ocena 10 (3) Inne 4
Dotrwać do rana Średnia ocena 10 (3) Inne 4
Moja cela Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Wolność na kartce Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Zostańmy tu Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Kropki Średnia ocena 10 (8) Inne 8
Ślady słów Średnia ocena 10 (8) Inne 9
W rękach dnia Średnia ocena 10 (7) Inne 9
O ile łatwiej... Średnia ocena 10 (2) Inne 3
Za sobą Średnia ocena 10 (2) Inne 4
Znaleziona książka Średnia ocena 10 (5) Inne 6
Wróć i zostań Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Zaślubieni ze śmiercią Średnia ocena 10 (5) Inne 6
Życie zmienne jest Średnia ocena 10 (2) Inne 2
Ognie Średnia ocena 10 (2) Inne 2
Prawo natury? Średnia ocena 7 (3) Inne 3
Byliśmy Średnia ocena 10 (8) Przyjaźń 10
Nie ma litości Średnia ocena 8 (5) Inne 3
Bez przerwy Średnia ocena 10 (3) Inne 3
Księżycowa rezygnacja Średnia ocena 7 (3) Inne 3
Po grze Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Użyczyć ucha Średnia ocena 10 (6) Inne 10
Po złej nocy Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Chcę uciec Średnia ocena 10 (4) Inne 5
Do losu? Średnia ocena 7 (3) Inne 5
Tacy różni Średnia ocena 10 (3) Inne 5
Samotne echo Średnia ocena 10 (5) Inne 8
Jest wierszem Średnia ocena 10 (4) Inne 6
Są perły Średnia ocena 10 (4) Inne 4