Instrukcja obsługi

I choć stworzyć coś próbuje.
Ciągle tylko słów brakuje.
Jak wyrazić zachowania.
Tak bez błędów, rymowania.
Czas zatrudnić pedagoga.
Może on coś tutaj doda?
Ja dwa słowa, on dwa słowa.
I poezja już gotowa.
Poprawimy wszystkie błędy.
Aby zdobyć Wasze względy.

wichurcia