W s z y s t k o

IV - Cykl
Po raz pierwszy


moje myśli głębsze
słowa ją już jedyne
serce jest dla ciebie
życie moje twoim jest
szczęście w twoich rekach
a miłość jest dla ciebie

wszystko
co dotychczas stworzyłem
to co przeżyłem
oddaję w twoje ręce
klucz do moich tajemnic
do marzeń trosk i rozczarowań

wszystko
wystarczyła ta jedyna chwila
w której ujrzałem twoje czarne oczy
twarz rozpromienioną uśmiechem
chwila rozmowy spojrzenia ukradkiem
aby serce zabiło mocniej na twój widok
a umysł wytężył swoja wyobraźnie
oczy zapłonęły jak iskierkami


wszystko
dla ciebie


19.02.1979.

kazap57