TY...

Zjawiłeś się tak nagle,
niczym wiosenna burza,
w mym życiu, szarym,
bez koloru.

Nie ma już obaw,
dawny lęk oddalił się.
Wszystko ma smak,
cudowny wiosny,
Twój smak...

Ewa Ewawlkp Wierzbinska-Kloska